Sedan 2004 driver JB Media AB ett webb-projekt.
En webb-portal för ett nätverk i Sverige. 

Behöver ni en hemsida eller bilder till en hemsida fixar jag det.

Hör av er så kommer jag med ett förslag till en attraktiv lösning.