Baksida1-384x1016-2 Baksida384x1016-2 IMG_3328 brobil384x1016-2 havobro384x1016-2 havre384x1016-2 kyl3-2 propp1384x1016-2 skl384x1016-2

JB.jpg

Välkommen till JB Media AB

Sidan är under uppbyggnad och ber om överseende med det. 

Precis som länkarna visar kommer här att finnas en del att titta på efter hand som jag hinner med. 

JB Media AB är inte min huvudsysselsättning utan periodvis har jag andra uppdrag parallellt. 

Vänligen 

Jonas Bengtsson